Testuj tablet


W akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej


Udział w akcji jest bezpłatny, a przesłanie Zgłoszenia nie wiąże się z żadnymi zakupami, ani też ponoszeniem kosztów ze strony Uczestnika przesyłającego Zgłoszenie.

Testowanie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz